ระบบรีเซ็ตรหัสผ่าน

** ใช้สำหรับรีเซ็ตรหัสผ่าน **

**สำหรับเวอร์ชั่น Originz 2.6 เท่านั้น**


ไอดี :